Om oss

Om oss

Fredriksten Kulturproduksjoner logo

Fredriksten Kulturproduksjoner SA ble etablert i januar 2015 av Marita Rognøy, Aasmund Kaldestad og Sverre Magnus Heidenberg, og er organisert som et SA (Samvirke).

Vi skal jobbe med kulturprosjekter med Fredriksten Festning som sin hovedarena. Vår visjon er: «Vi gir deg historien». Gjennom ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk ønsker vi å formidle byen, regionen og landets historie. Vår målgruppe er: Den lokale befolkning, våre tilreisende turister og firmagrupper og organisasjoner som ønsker å gjeste vår flotte by!

Familiemusikalen Den hvite dame er vår første produksjon.
Prosjektet lar seg gjennomføre ved hjelp av flotte sponsorer, bidragsytere og samarbeidspartnere. Vi har også fått viktige midler fra Halden kommune, Østfold fylkeskommune og Fond for utøvende kunstnere. Vi er ytterst takknemlige for den troen dere her viser oss i et så tidlig stadium, da dere som oss er med på å ta sjansen på noe vi ikke vet responsen av, men som vi som er med både i produksjonen og det kunsteriske team har uendelig stor tro på!


Marita S. Rognøy

Prosjektleder

Tlf: 952 81 611

Kontakt oss:

post@denhvitedame.no